Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
IconAudioSố audio: 31
IconIconListenLượt nghe: 4921
IconTagThể loại:Sách Nói
IconPenTác giả:Sưu tầm
IconCalenderNgày cập nhật:09/05/2020
IconStatusTình trạng:Hoàn tất
Diệu pháp liên hoa kinh (zh. 妙法蓮華經, sa. saddharmapuṇḍarīka-sūtra), cũng được gọi ngắn là kinh Pháp hoa, là một trong những bộ kinh Đại thừa quan trọng nhất, được lưu hành rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng và Việt Nam. Thiên Thai Tông lấy kinh này làm giáo pháp căn bản. Kinh này chứa đựng những quan điểm chủ yếu của Đại thừa Phật giáo, đó là giáo pháp về sự chuyển hoá của Phật tính và khả n...
Xem thêm
Diệu pháp liên hoa kinh (zh. 妙法蓮華經, sa. saddharmapuṇḍarīka-sūtra), cũng được gọi ngắn là kinh Pháp hoa, là một trong những bộ kinh Đại thừa quan trọng nhất, được lưu hành rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng và Việt Nam. Thiên Thai Tông lấy kinh này làm giáo pháp căn bản. Kinh này chứa đựng những quan điểm chủ yếu của Đại thừa Phật giáo, đó là giáo pháp về sự chuyển hoá của Phật tính và khả năng giải thoát. Kinh này được Phật giảng vào lúc cuối đời, được kết tập trong khoảng năm 200. Kinh được diễn giải do Phật giảng trên đỉnh Linh Thứu cho vô số người nghe gồm có nhiều loài khác nhau. Trong kinh này, Phật chỉ rõ, tuy có nhiều cách để giác ngộ, nhưng chúng chỉ là phương tiện nhất thời và thực tế chúng chỉ là một. Các phương tiện khác nhau như Thanh Văn thừa, Độc Giác thừa hay Bồ Tát thừa thật ra chỉ khác nhau vì phải cần phù hợp căn cơ của hành giả. Phật chỉ tuỳ cơ duyên, sử dụng các Phương tiện (sa. upāya) mà nói Tam thừa nhưng thật chất chỉ có Phật thừa (sa. buddhayāna) – nó dẫn đến Giác ngộ, bao trùm cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Quan điểm này được làm sáng tỏ bằng ẩn dụ, trong đó một người cha muốn cứu những đứa con ra khỏi một cái nhà đang cháy. Vì những đứa trẻ không chịu nghe lời chạy ra khỏi nhà, người cha đành phải hứa với mỗi đứa cho một món quà tuỳ ý thích của chúng, đứa thì được con nai, con dê, xe trâu... để chúng chịu ra ngoài. Trong kinh có ghi lý do Đức Phật xuất hiện nơi đời chỉ vì một đại sự nhân duyên lớn đó là Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến [1]. Tại Phẩm Như Lai Thọ Lượng có nói rõ đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ mạng vô lượng, thành đạo từ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp về trước, đức phật có nhập Niết Bàn cũng chỉ là phương tiện để giáo hóa chúng sinh, nhưng thực ra đức Phật Thích Ca vẫn ở lai nơi đời thường còn chẳng mất.[2] Trong kinh này, Phật không còn được xem là vị Phật lịch sử nữa mà là dạng xuất hiện của Pháp thân (sa. dharmakāya, xem Tam thân), là thể tính đích thật của muôn loài. Mỗi chúng sinh đều xuất phát từ dạng ...... Xem thêm
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-07
3
share
00:00
03:00
Danh sách (31)
MBIconPause.svg
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-07

0:14:46

MBIconPlay.svg
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-08

0:13:13

MBIconPlay.svg
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-09

0:21:38

MBIconPlay.svg
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-10

0:21:06

MBIconPlay.svg
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-11

0:17:37

MBIconPlay.svg
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-01

0:33:27

MBIconPlay.svg
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-02

0:20:15

MBIconPlay.svg
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-03

0:16:07

MBIconPlay.svg
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-04

0:28:08

MBIconPlay.svg
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-05

0:24:35

Còn tiếp styleIconDownReadmore
PHÁT HÀNH BỞI:
Bip Bip
42 người theo dõi
Bình luận (1)
Diệp Hồng một tháng trước

Nam Mô A Di Đà Phật 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

logo-qc

Trải nghiệm TuneFM tốt nhất trên App

Mở App
close