Việt Nam Sử Lược
IconAudioSố audio: 6
IconIconListenLượt nghe: 3528
IconTagThể loại:Sách Nói
IconPenTác giả:Trần Trọng Kim
IconCalenderNgày cập nhật:14/01/2021
IconStatusTình trạng:Hoàn tất
Việt Nam sử lược là cuốn sách lịch sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ, hệ thống lại toàn bộ lịch sử nước Việt (cho đến thời kỳ Pháp thuộc). Bộ Việt Nam sử lược này, soạn giả chia ra làm 5 thời đại: Thời đại thứ nhất là Thượng cổ thời đại, kể từ họ Hồng Bàng cho đến hết đời nhà Triệu. Thời đại thứ nhì là Bắc thuộc thời đại...
Xem thêm
Việt Nam sử lược là cuốn sách lịch sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ, hệ thống lại toàn bộ lịch sử nước Việt (cho đến thời kỳ Pháp thuộc). Bộ Việt Nam sử lược này, soạn giả chia ra làm 5 thời đại: Thời đại thứ nhất là Thượng cổ thời đại, kể từ họ Hồng Bàng cho đến hết đời nhà Triệu. Thời đại thứ nhì là Bắc thuộc thời đại, kể từ khi vua Vũ Đế nhà Hán lấy đất Nam Việt của nhà Triệu, cho đến đời Ngũ Quý, Thời đại thứ ba là Thời đại tự chủ, kể từ nhà Ngô, nhà Đinh cho đến Sơ diệp nhà Hậu Lê. Thời đại thứ tư là Nam Bắc phân tranh, kể từ khi nhà Mạc làm sự thoán đoạt cho đến nhà Tây Sơn. Thời đại thứ năm là Cận kim thời đại, kể từ vua Thế Tổ bản triều cho đến cuộc Bảo hộ bây giờ. Độc giả cũng nên biết cho rằng bộ sử này là bộ Sử lược chỉ cốt ghi chép lại những chuyện trọng yếu để hãy tạm giúp cho những người hiếu học có sẵn quyển sách mà xem cho tiện. Còn như làm ra việc bộ sử thật sự thích đáng kê cứu và phê bình rất tường tận, thì hãy xin để dành cho những bậc tài danh sau này sẽ ra công mà giúp cho nước ta về việc học sử.... Xem thêm
Phần 1: Đại Cồ Việt
4
share
00:00
03:00
Danh sách (6)
MBIconPause.svg
Phần 1: Đại Cồ Việt

3:29:24

MBIconPlay.svg
Phần 2: Nhà Lý

3:30:29

MBIconPlay.svg
Phần 3: 10 năm đánh quân Tàu

3:35:09

MBIconPlay.svg
Phần 4: Nhà Trịnh

3:05:28

MBIconPlay.svg
Phần 5: Nhà Nguyễn nhất thống nước Nam

3:23:21

MBIconPlay.svg
Phần 6: Cuối đời Tự Đức

3:33:25

PHÁT HÀNH BỞI:
Chungchit
673 người theo dõi
Bình luận (1)
HV Ngọc một năm trước

Quá tuyệt

logo-qc

Trải nghiệm TuneFM tốt nhất trên App

Mở App
close