Việt Nam Sử Lược - Trần Trọng Kim
IconAudioSố audio: 14
IconIconListenLượt nghe: 3005
IconTagThể loại:Sách Nói
IconPenTác giả:Trần Trọng Kim
IconCalenderNgày cập nhật:14/01/2021
IconStatusTình trạng:Hoàn tất
Việt Nam Sử Lược là cuốn sách Lịch Sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ, hệ thống lại toàn bộ lịch sử nước Việt (cho đến thời kỳ Pháp thuộc). Trần Trọng Kim (1883 - 1953) là một học giả danh tiếng đầu thế kỷ XX, cùng thời với những tên tuổi lớn như Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh… Với bút hiệu Lệ Thần, ông đã có nhiều thành tựu trong lĩnh vực khảo cứu, biên soạn, dịch thuật, để lại cho đời nhiề...
Xem thêm
Việt Nam Sử Lược là cuốn sách Lịch Sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ, hệ thống lại toàn bộ lịch sử nước Việt (cho đến thời kỳ Pháp thuộc). Trần Trọng Kim (1883 - 1953) là một học giả danh tiếng đầu thế kỷ XX, cùng thời với những tên tuổi lớn như Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh… Với bút hiệu Lệ Thần, ông đã có nhiều thành tựu trong lĩnh vực khảo cứu, biên soạn, dịch thuật, để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị về lịch sử, văn hóa như Việt Nam sử lược, Việt Nam văn phạm, Nho giá Bộ Việt Nam sử lược này, soạn giả chia ra làm 5 thời đại: Thời đại thứ nhất là Thượng cổ thời đại, kể từ họ Hồng Bàng cho đến hết đời nhà Triệu. Thời đại thứ nhì là Bắc thuộc thời đại, kể từ khi vua Vũ Đế nhà Hán lấy đất Nam Việt của nhà Triệu, cho đến đời Ngũ Quý, Thời đại thứ ba là Thời đại tự chủ, kể từ nhà Ngô, nhà Đinh cho đến Sơ diệp nhà Hậu Lê. Thời đại thứ tư là Nam Bắc phân tranh, kể từ khi nhà Mạc làm sự thoán đoạt cho đến nhà Tây Sơn. Thời đại thứ năm là Cận kim thời đại, kể từ vua Thế Tổ bản triều cho đến cuộc Bảo hộ bây giờ. Độc giả cũng nên biết cho rằng bộ sử này là bộ Sử lược chỉ cốt ghi chép lại những chuyện trọng yếu để hãy tạm giúp cho những người hiếu học có sẵn quyển sách mà xem cho tiện. Còn như làm ra việc bộ sử thật sự thích đáng kê cứu và phê bình rất tường tận, thì hãy xin để dành cho những bậc tài danh sau này sẽ ra công mà giúp cho nước ta về việc học sử.... Xem thêm
Phần 1| Quyển 1: Thượng cổ thời đại
1
share
00:00
03:00
Danh sách (14)
MBIconPause.svg
Phần 1| Quyển 1: Thượng cổ thời đại

1:51:41

MBIconPlay.svg
Phần 2| Quyển 2: Bắc thuộc thời đại

1:35:15

MBIconPlay.svg
Phần 3| Quyển 3: Tự chủ thời đại (1)

1:55:21

MBIconPlay.svg
Phần 4 | Quyển 3: Tự chủ thời đại (2)

2:04:36

MBIconPlay.svg
Phần 5 | Quyển 3: Tự chủ thời đại (3)

1:43:21

MBIconPlay.svg
Phần 6 | Quyển 4: Thời kỳ Nam Bắc phân tranh

2:01:22

MBIconPlay.svg
Phần 7| Quyển 4: Trịnh Nguyễn phân tranh

2:12:51

MBIconPlay.svg
Phần 8| Quyển 4: Người Châu Âu sang nước Việt Nam

1:41:25

MBIconPlay.svg
Phần 9| Quyển 4: Nguyễn vương thống nhất nước nam

1:39:43

MBIconPlay.svg
Phần 10| Quyển 5: Cận kim thời đại

1:44:32

Còn tiếp styleIconDownReadmore
PHÁT HÀNH BỞI:
Đọc sách & Thảo luận
85 người theo dõi
Bình luận (1)
Tien Tran Minh 2 năm trước

Chào hỏi dài và mất thì giờ quá.

IconHear4
logo-qc

Trải nghiệm TuneFM tốt nhất trên App

Mở App
close